Psykisk hälsa i skolan
Vi lär om livet

Utbildningsmaterial i 5 delar

Välkommen till Vi lär om livet!

  • Vi lär om Livet är ett unikt skolmaterial som ger skolor möjlighet att föra in kunskaper kopplat till psykisk hälsa och välbefinnande i skolan och lägga grunden för elevers självkänsla, trygghet, utveckling och välbefinnande.
  • Anpassas genom skoltiden som en röd tråd av kunskap – passar från förskola till åk 9.
  • Innehållet kopplar till SEL – socioemotionellt lärande vilket bevisat har stark positiv påverkan på barn och ungas psykiska hälsa och möjlighet till framtida goda relationer.
  • Drivkraften i vårt arbete är att göra det möjligt för alla elever i svenska skolan att få med sig värdefulla och livsviktiga verktyg och allmänmänskliga kunskaper som bevisat främjar en god psykisk hälsa.
  • Syftet är att stärka barns och ungas motståndskraft. Att lära mer om sig själv, sina behov, känslor, förmågor och tankar. Och hur vi kan hantera livets upp- och nedgångar.

  Du måste vara inloggad med licens för att få ta del av det här materialet.

  För mer information och specifik prisuppgift, vänligen kontakta Johanna Tengwall på info@suntfokus.se

   

  Skollicens; 89 kr per elev/år

  Engångsavgift vid uppstart beroende på antal elever; från 5000 – 20000

  Kontakta oss gärna för dialog om passande upplägg

   

  Kommunlicens/ skolkoncern – Välkommen att kontakta oss för upplägg och prisuppgift.

   

  Vad ingår i våra licenser och uppstart?

   

  • 12 månaders licens
  • Full access till lärplattform för all personal
  • Onboarding – utbildning av oss i materialet för all skolpersonal
  • Instruktionsfilmer & skriftliga lärarhandledningar
  • 5 Teman/moduler
  • Lektionsmaterial för 10-12 tillfällen/ tema
  • Boxar med klassrumsmaterial – lärande filmer, övningar, spel och ljudfiler!
  • Anpassat material utifrån årskurs – materialet kan användas som en röd tråd från förskoleklass till åk 9.
  • Informationsfilm och informationstext för vårdnadshavare
  • Support
  • Uppföljning efter 6-8 månader

  Övriga tjänster

  • Föreläsning för vårdnadshavare
  • Inspirationsföreläsning skolpersonal
  • Handledning elevhälsa
  • Kuratorsuppdrag
  • Workshop psykisk hälsa & friskfaktorer – för vuxna och/eller elever

  Vi skräddarsyr utbildningar, handledning, kuratorsuppdrag och föreläsningar – kontakta Johanna Tengwall på info@suntfokus.se för dialog och specifik prisuppgift.

  Eleven får ta del av 5 moduler fulladdade med filmer, övningar, spel och livsviktig kunskap

  Modul 1 – Att vara människa – om bla självkänsla och strategier för vardagen, relationskompetens och medmänsklighet. Att vara en bra kompis och vikten av att finnas för andra. Gruppstärkande.

  Modul 2 – Hjärnan och stress – om bla stresshantering och kunskaper om hur hjärnan fungerar och vad den behöver för att må bra. Studieteknik och tips för att hantear oro, ångest och prestationsångest.

  Modul 3 – Lika och olika – bla kunskaper om våra personligheter och olikheter, våra grundläggande behov och att träna på att sätta mål för sig själv. Samtycke och normer. Att stå upp för sig själv.

  Modul 4 – Känslor, tankar och mental kraft om bla känslohantering och kopplingen mellan tankar och inre mående. Verktyg för att träna mental kraft. Om resilience och empowerment.

  Modul 5 – Att ta hand om sig – friskfaktorer – 8 friskfaktorer som stärker vår hälsa och välmående. Tex kunskaper om Sömn, kost, rörelse, relationer och återhämtning. Elever får gör Måbra-lista och reflektera över livsstilens betydelse för hälsa och mående.

  Utbildningsmaterialet består av:

  • Bildpresentation för varje tema – att visa i klassrummet
  • Ett färdigt manus –  fysisk handbok
  • Klassrumsmaterial:  Känslomemory, Dilemmakort och  Min inre kompass
  • Filmer, ljudfiler och övningar att använda i klassrummet
  • Dokument att använda: Måbra-lista, Mina bästa egenskaper och Rutinlista.
  • Fem instruktionsfilmer för pedagogen.
  • Full access till lärplattform för all personal
  • Informationsbrev till vårdnadshavare
  • Möjlighet till uppföljning och handledning i processen
  • Möjlighet till föreläsning för vårdnadshavare

  Samtliga teman ryms inom befintliga skolämnen och svarar upp mot läroplanen. 

  Med kunskap och strategier stärker vi barn och ungas psykiska hälsa!

  Vi lär om livet – utbildning för alla

   Vill du vara med och stärka barn och ungas psykiska hälsa?

  Rusta dem och ge dem bättre förutsättningar för livets utmaningar.

  Det är hög tid nu.

   

  Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt till sin psykiska hälsa. Sorgligt nog uppger 50% av 15-åringar idag att de har någon form av psykiska besvär.

  Det behövs ett strukturerat och systematiskt sätt att få in kunskaper kopplat till psykisk hälsa i skolan redan från tidig ålder. Som en självklar del av skolans läroplan.

  Vad erbjuder vi?

  Vi lär om Livet ger skolor möjlighet att på ett enkelt sätt föra in kunskaper och verktyg för psykisk hälsa och lägga grunden för elevers självkänsla, trygghet och välbefinnande.

  Konceptet är enkelt att komma igång med och med hög kvalitet. Högaktuella och relevanta ämnen, uppdaterat 2024

  Vi lär om livet främjar skolnärvaro, trivsel och studiero

  Vi lär om livet har forskningsstöd och god evidens

  Vi lär om livet säkerställer en trygg uppstart på er skola genom utbildning av oss på plats.

  Vi lär om Livet ger elever kunskaper och ökar förståelse för vad det innebär att vara människa

  Vi lär om livet är ett skolmaterial ämnat för elever i grundskola, gymnasium och vuxenskolan. Det går att använda direkt inom befintliga skolämnen och svarar med färdiga lektionsplaneringar upp mot läroplan

  Vi lär om livet svarar upp mot de nya lagkraven på elevhälsan

   

  Licenspaket väljs utifrån antal elever på skolan och bokas via mail till info@suntfokus.se. För prisuppgift för er skola, vänligen kontakta oss på info@suntfokus.se eller telefon 0704227768

   

  Konceptet inkluderar 

  Manus med lektionsplaneringar framtaget för pedagogen – 5 omfattande moduler

  Bildspel att visa i klassrummet

  Klassrumsmaterial paketerat i en box – inspirerande, språkutvecklande och pedagogiskt

  Digital materialbank – filmer & övningar

  Utbildning av skolpersonal av Sunt Fokus inför uppstart

  Handledning och utvärdering

   

  “Genom att lära oss mer om hur vi fungerar stärker vi vår psykiska hälsa. Det är vårt vuxna ansvar – att göra vad vi kan för att ge barn och unga schyssta förutsättningar för livet.

  Inge hopp och framtidstro”.

  Är du nyfiken och vill veta mer?

  Kontakta oss på
  info@suntfokus.se

  Se videon här – Vi lär om livet!

  “Alla vuxna på skolan har ett gemensamt ansvar att skapa goda relationer med våra elever. Vi vet att goda relationer till en nära vuxen och en sund och trygg miljö är oerhört viktiga faktorer för möjligheten att skapa ett gott liv och hälsa. Relationer hjälper oss att bygga självkänsla, känna oss sedda och respekterade. De skapar också  välmående – såväl för eleverna som oss själva.  När självkänslan stärks och vi mår bra i oss själva så öppnas möjligheten till gemensam nyfikenhet, utveckling och lärande”.

  Syfte

  Att stärka barns och ungas motståndskraft och medmänsklighet genom att:

  • tillhandahålla kunskaper och metoder som är centrala för att kunna utveckla och uppleva god hälsa genom livet.
  • skapa förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsa och välmående

  I ett tryggt sammanhang tillsammans med vuxna ge elever förutsättning att reflektera över begreppet hälsa och möjligheten att påverka sitt mående och liv.

  Bakgrund

  Skolan är en viktig plattform för tidiga, främjande och förebyggande insatser för barn och ungas hälsa.

  När skolan lär barn om psykisk hälsa och hur den kan hanteras, både egen och andras, minskar förekomsten av ohälsa och psykiska problem. Insatserna behöver riktas till alla barn i en klass och återkomma över tid genom skoltiden.

  De positiva effekterna kan ses på skolbarn i alla åldrar – på lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

   

  Vi lär om livet

  Ett skolmaterial vars idé vuxit fram under år inom elevhälsan, arbete som skolkurator och terapeut i samtal med barn och unga.

  Grundat på de erfarenheter vi sett av att utbilda barn och unga i psykisk hälsa och ge dem strategier för livet. Och avsaknaden av denna kunskap i skolans läroplan.

  Att sprida kunskaper och smarta strategier för livet – stresshantering, kunskaper om personligheter och olikheter och likheter, om känsloreglering, om oro och hjärnspöken och kloka rutiner för vardagen – känns för oss oerhört väsentligt och är drivkraften som genomsyrar vårt arbete.

   “Ett fantastiskt material som möjliggör för skolor att  arbeta systematiskt och med kvalitet för att kunna förebygga ohälsa och uppnå en likvärdig hälsa bland barn och unga”.

  Material, Vi lär om livet
  Så här ser delar av materialet ut

  Vi lär om livet har tagits fram med utgångspunkt i forskning inom hjärnhälsa, stresshantering, copingstrategier och inom resiliens för barn och unga.

  Materialet bottnar i den salutogena teorin och lägger fokus på friskfaktorer, det vill säga att stärka det fungerande och att tro gott om människan.

   

  Lektionsmaterialet består av 5 huvudteman:

  Att vara människa – om tex självkänsla och strategier för vardagen, relationskompetens och medmänsklighet. Att vara en bra kompis och vikten av att finnas för andra. Gruppstärkande.

  Hjärnan och stress – om tex stresshantering och om hur hjärnan fungerar och vad den behöver för att fungera bra. Studieteknik och prestationsångest.

  Lika och olika – tex kunskaper om våra personligheter och olikheter, våra grundläggande behov och att träna på att sätta mål för sig själv. Samtycke och normer.

  Känslor, tankar och mental kraft – tex känslohantering och kopplingen mellan tankar och mående. Verktyg för att träna mental kraft.

  Att ta hand om sig – friskfaktorer – 8 friskfaktorer som stärker vår hälsa och välmående. Tex kunskaper om Sömn, kost, rörelse, relationer och återhämtning. 

  Lektionsmaterial - Vi lär om livet
  Så här ser en del av materialet ut
  Memory - Känslornas värld
  Memory – Känslornas värld

    Utbildningsmaterialet består av:

  • Bildpresentation för varje tema – att visa i klassrummet
  • Ett färdigt manus –  fysisk handbok
  • Klassrumsmaterial:  Känslomemory, Dilemmakort och  Min inre kompass
  • Filmer, ljudfiler och övningar att använda i klassrummet
  • Dokument att använda: Måbra-lista, Mina bästa egenskaper och Rutinlista.
  • Fem instruktionsfilmer för pedagogen.
  • Informationsbrev till vårdnadshavare
  • Möjlighet till uppföljning och handledning i processen
  • Möjlighet till föreläsning för vårdnadshavare

  Samtliga teman ryms inom befintliga skolämnen och svarar upp mot läroplanen. 

  Är du nyfiken och vill veta mer?

  Skolmaterial - Psykisk hälsa

  Se exempel ur bildspelet!

  Är du nyfiken och vill veta mer?

  Kontakta oss gärna på
  info@suntfokus.se